Plumlov 12.11.2022

Plumlov 12.11.2022

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál… nebyla v sobotu 12.11. 2022 vodní hladina naší Plumlovské přehrady vůbec obyčejná. Hned po rozbřesku toho dne, se na ní začaly dít podivuhodné věci…

Ne, není to pohádka, co dokáže parta stmelených nadšenců pro věc vykouzlit. Je to skutečný příběh lidí, žijících stejným životním stylem, spjatým s celoročním pobytem ve vodě a oddaností kolektivu, táhnoucího za jeden provaz.

Příprava letošní již osmé „Ledové čapy Boba Pácla“ dala organizujícímu oddílu DZP Haná Prostějov, z.s. řádsky zabrat.
Hladina přehrady na pláži u Lázničků, nebyla jako v minulosti odpuštěná, bylo tedy nutné postavit desetimetrové molo pro rozhodčí elektronické časomíry. Právě tato novinka povýšila závody oproti minulým ročníkům. Přesnost odečtu času plavců a rychlost  zpracování  výsledků pro jednotlivé tratě je její největší výhodou.

Celkem se akce zúčastnilo 154 plavců z 26 oddílů.
Za oddíl DZP Haná Prostějov, z.s. plavalo 26 plavců na pěti tratích. Z toho bylo hned pět medailistů viz. tabulka bodování

https://bodovani.zimni-plavani.info/soutez_vysl.php?id=5355&filter[oddil][]=1017

I když slunce se na soutěžící i diváky, kteří je přišli povzbudit usmívalo jen sporadicky, plavci si úsměvy na tvářích odváželi i s  medailemi a hezkými cenami pořadatelů domů.