Horní Cerekev

Horní Cerekev

Skoro letní počasí způsobilo, že po zkušenostech z loňska, kdy hořící finské svíčky, u kterých se mohli

prokřehlí plavci ohřívat, byly velmi vítané, se naopak letos tyto staly předmětem stížností. Pořadatelé je

museli vodou uhasit, protože plavce obtěžovaly kouřem a ohřívat se u nich nikdo nechtěl.

Foto hořících svíček z loňska

Plavání je považováno za bezkontaktní sport. To platí pro plavání v bazénech, kde má každý plavec svoji dráhu oddělenou

od drah ostatních plavců. Ale plavání na otevřené vodě je zcela jiné. V něm, zejména kolem bójek vyznačujících body obratu

na trati, dochází ke spoustě kopanců do různých částí těla od soupeřů před vámi. A to se letos stalo i Jaromíru Kubíčkovi.

Toho kdosi nakopnul do žeber tak, že si v první chvíli myslel, že k sobě zavolá záchranáře a závod vzdá. Ale nakonec to neudělal

a závod na 1000 m statečně dokončil. Takže i proplutí cílem v čase překračujícím časový limit, se někdy může stát hrdinským činem

hodným obdivu.

 

Zdraví Jirka Pšenička