Plavci Dálkového a zimního plavání Haná Prostějov znovu zazářili

Plavci Dálkového a zimního plavání Haná Prostějov znovu zazářili

O víkendu 16. – 17.9.2017 proběhl v Plzni dálkový a vytrvalostní závod 24 hodinovka.

Prostějovští plavci pro tuto akci obsadili dvě šestičlenné štafety, které byly sestaveny dle plavecké výkonnosti, s věkovým rozpětím od 18. – 60. let.

Závod se konal v překrásném prostředí plaveckého areálu na Slovanech.

 

 

Venkovní bazén nás překvapil vodou vyhřátou na příjemných 22° C při venkovní teplotě v noci klesající až k 6° C.

Závod byl odstartován v sobotu v 10 hodin dopoledne a končil finišem všech šesti  přihlášených družstev, složených převážně ze stávajících i bývalých  závodních plavců.

O to větší byla radost, při umístění jednoho z našich týmů „Rafanů“, kteří do poslední minuty nedělní desáté hodiny bojovali o třetí místo. To  získali naplaváním 68,9 km rozdílem pouhých 500 m od místa čtvrtého.

Náš druhý tým „Pohodářů“ se umístili na místě pátém s naplavanými 54,9 km.

Oba týmy se museli v průběhu 24 hodin operativně přizpůsobovat stavu a taktice svých soupeřů.

Tým Pohodářů vsadil na sestavní dvojic z výbušnějšího a vytrvalostního zimního plavce. Ti  se navzájem dobře doplnili zvláště v noci, kdy zimou prověření borci podávali stále rovnoměrné a stabilní výkony, touto taktikou oba plavci dosáhli nejlepšího výkonu, vzhledem ke svým přednostem.

 

 

Tým Rafanů použil k dosažení vítězství možnosti střídání krátkých sprintů dvojic na 100 m, při vyrovnaném rychlostním výkonu plavců.

Nejrychleji uplaval tuto vzdálenost nováček týmu Petr Válek z Přerova, který nakonec pro tým naplaval 13,2 km.

O tom, že na věku nezáleží, přesvědčil dlouholetý člen našeho dálko plaveckého  oddílu Jan Kovařík, který udržel průměrnou rychlost  2:00 min na  100 m a ve svých 60. letech podržel tým s naplavanými 12,4 km.

 

 

Prostě Pohodáři i Rafani dokázali, že umí zabrat a  své předsevzetí plavat bez přestávky celých 24 hodin si bezezbytku užili.

Dík patří každému jednomu z obou týmů, za výkon na hranici svých možností i organizátorům Plaveckému klubu Slavia VŠ Plzeň.

Jejich  teplé a cenově dostupné zázemí, pár metrů od venkovního bazénu, kde závod probíhal, uvítal každý ze zúčastněných plavců.

 

 

Co říci na závěr? Snad jen, že soudržnost a odpovědný přístup k přípravě v jakémkoli sportu přináší nejen medaile, ale i dobré přátele.

 

 

 

Viděno očima Gabriely Ježkové

za oddíl DZP Haná Prostějov

18.9.2017